در این نوع خاموش کننده تعداد زیادی از عیوب دستگاهای سودا اسید برطرف گردیده است .

بیشترین ظرفیت آن دو گالنی و مشخصات فنی آن عینة مشابه خاموش کننده سودا اسید می باشد.

حداقل مدت تخلیه آن ۶۰ ثانیه است .

در شرایط عادی و شارژ کامل آن ۹۵٪ ( درصد ) خاموش کننده باید تخلیه گردد.

برای تامین فشار مورد نیاز در این خاموش کننده از گاز CO2 تحت فشار که در یک سیلندر کوچک ذخیره شده و در داخل بدنه قرار می گیرد استفاده می شود.

مقدار گاز این کارتریجها ( حدودأ ۵۷-۵۵ گرم ) گاز CO2 مایع با فشار 500-800 PSI (پوند بر اینچ مربع) می باشد.

یک سوم از حجم این خاموش کننده جهت انبساط گاز در نظر گرفته می شود و لذا نباید آن را کاملا از آب پر کرد در صورت لزوم به آن ضد یخ افزود و در صورت عدم نیاز به تمام آب آن ، می توان آن را سروته نگه داشت تا فقط گاز آن خارج گردد.