خاموش کننده آب و هوا : همانطور که از نام این خاموش کننده پیداست مواد داخلی آن عبارت است از آب به علاوه هوا ( هوا به داخل بدنه کمپرس شده )، بدنه این خاموش کننده مدام تحت فشار داخلی در اثر هوای فشرده قرار دارد به همین علت مقاومت بدنه آن باید بیشتر از نوع قبلی باشد ظرفیت آنها اکثرا دو گالنی و یکی از علائم مشخصه دستگاه های تحت فشار داشتن فشار سنج می باشد. فشار سنج این دستگاه ها معمولا دو کار انجام می دهند.

از روی آن فشار داخلی دستگاه دیده می شود.

۲- از آنجا که این دستگاهها فاقد سوپاپ ایمنی می باشند در صورتی

که فشار داخلی دستگاه به هر عللی افزایش یابد و از حد معمول بالاتر رود فشار سنج از هم پاشیده و فشار نیز کاهش می یابد. بعضی از کارخانجات سازنده این نوع خاموش کننده ها فشار سنج را حذف و به جای آن سوپاپی روی بدنه نصب کرده اند که از سوپاپ مذکور برای پاک کردن هوا و آزمایش فشار بوسیله مانومتر ( فشار سنج متحرک ) استفاده می شود و با دستگاه مانومتر فشار داخلی را تعیین می کنند.